میزبانی وب حرفه ای - محل میزبانی آلمان

PRO-200MB
 • فضای سرویس هاست 200 مگابایت
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه 10 عدد
 • تعداد بانک اطلاعاتی پنج عدد
 • تعداد Addon Domains ندارد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 100
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-512MB
 • فضای سرویس هاست 512 مگابایت
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه بیست عدد
 • تعداد Addon Domains ندارد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 500
 • حداکثر حجم پایگاه داده 500 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-1GB
 • فضای سرویس هاست 1 گیگابایت
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه سی عدد
 • دامنه اضافه پنج عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 800
 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-2GB
 • فضای سرویس هاست 2 گیگابایت
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه پنجاه عذذ
 • دامنه اضافه ده عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 1200
 • حداکثر حجم پایگاه داده 700 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس استاندارد
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-3GB
 • فضای سرویس هاست 3 گیگابایت
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافه بیست عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 1500
 • حداکثر حجم پایگاه داده 900 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس استاندارد
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-4GB
 • فضای سرویس هاست 4 گیگابایت
 • دامنه اضافه نامحدود
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 1800
 • حداکثر حجم پایگاه داده 1200 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس استاندارد
 • سرویس دهنده وب Nginx + Apache
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)