به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا جهت استعلام قیمت سرورهای اختصاصی و همچنین مشاوره رایگان با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

نمونه سرور اختصاصی هارد بالا آلمان

Server SX61

RAM 32 GB DDR3 RAM
Hard Drive 4 x 6 TB SATA
3 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID ; Level optional)
Connection 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s
Inclusive Traffic 30 TB